Jakie szczepienia po roku?

Jako rodzice z pewnością chcemy jak najwięcej wiedzieć o naszych dzieciach i o tym, jakie działania medyczne są podejmowane, aby zapewnić im odpowiednią ochronę. Nic więc dziwnego, że pojawia się coraz większa grupa rodziców, którzy dokładnie sprawdzają informacje na temat różnych szczepionek, chcąc mieć pewność, że nic dziecku nie grozi, a jednocześnie chcąc wiedzieć, czy będzie ono chronione przeciwko tym najgroźniejszym chorobom.

Pamiętajmy o kalendarzu szczepień obowiązkowych

Jeśli chcemy się jak najwięcej dowiedzieć o różnych szczepieniach, to przede wszystkim powinniśmy zajrzeć w kalendarz szczepień obowiązkowych. Tam są wypisane wszystkie te szczepienia, którym muszą być poddane wszystkie dzieci, u których nie wykryto medycznych przeciwwskazań. To właśnie fakt, że taka duża grupa dzieci, szczepiona jest na te różne choroby sprawia, że wiele z nich całkowicie udało się wyeliminować, a przy wielu nawet jeśli występują, to ich przebieg jest znacznie słabszy.

Warto wiedzieć, że dziecko pierwsze szczepienia otrzymuje już w pierwszej dobie życie. Następnie w czasie pierwszego roku życia otrzymuje tych szczepień znacznie więcej, zazwyczaj w odstępach 1-2 miesięcy.

Co dalej?

warto kupić dla swoich potrzeb pastę ProSzkliwo dla dzieci aby była ona przeznaczona szczególnie dla dzieci

Jeśli chodzi o dalsze szczepienia, to po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko otrzymuje szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce, które powtórzone jest jeszcze przed ukończeniem drugiego roku. Dodatkowo są powtórzone szczepienia przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi, przeciwko polio, jak i przeciwko Hib. Jednak tak naprawdę tych szczepień jest już znacznie mniej niż to miało miejsce w roku poprzednim.

Co więcej, po tych szczepieniach, kolejne ma dopiero w 6 roku życia, później w 10, 14 i 19. Ale są to już pojedyncze szczepienia, nie mniej bardzo ważne jest to, aby były one przyjęte, ponieważ od tego będzie zależało, czy będą one działały w prawidłowy sposób. Dodatkowo warto podkreślić, że takie szczepienia są całkowicie bezpieczne, a więc nie musimy się martwić tym, że w ciągu pierwszych dwóch lat życia, dziecko przyjmie tych szczepionek dość sporo. Najważniejsze jest po prostu to, aby pilnować czy przyjęło odpowiednią ilość dawek i co więcej, czy między nimi został zachowany właściwy odstęp czasu. Jeśli chcemy się jak najwięcej dowiedzieć o szczepieniach po roku życia naszego dziecka, to w pierwszej kolejności trzeba zajrzeć do kalendarza szczepień obowiązkowych.

Tam znajdziemy najważniejsze informacje i rozpiskę, kiedy jakie szczepienia powinny być wykonane. Dodatkowo jeszcze możemy zajrzeć do listy szczepień zalecanych.